Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stepnica gmina Stepnica, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr V/50/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:39
Data ogłoszenia: 2013-01-28 Data wydania: 2012-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/186/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obręb geodezyjny Bogusławie, działka nr 6/9
Data dodania do bazy: 2013-01-28 20:50:37
Data ogłoszenia: 2011-04-29 Data wydania: 2011-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/45/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, część obrębu Stepnica
Data dodania do bazy: 2011-04-29 20:54:00
Data ogłoszenia: 2009-10-21 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujący prze-bieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52
Data ogłoszenia: 2009-10-21 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/214/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Stepnica, dz. nr 646, 664, 661/2 i 625/1÷625/9 i obręb ewidencyjny Bogusławie dz. nr 14/1, gmina Stepnica
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52