Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żółwia Błoć gmina Goleniów, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2009-12-01 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/432/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 września 2009 r. w spra-wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć - rejon węzła drogowego
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:49:05
Data ogłoszenia: 2009-08-27 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/405/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, obejmującego przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:51