Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat goleniowski, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2010-12-01 Data wydania: 2010-10-20
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLVI/594/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie
Data dodania do bazy: 2011-06-03 18:16:00
Data ogłoszenia: 2010-07-16 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XLI/526/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Goleniów - dotyczącego terenu w rejonie ul. Rybackiej i ul. Nowogardzkiej
Data dodania do bazy: 2011-05-15 01:04:00
Data ogłoszenia: 2010-06-25 Data wydania: 2010-03-10
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIX/322/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard obręb 1, działka nr 31, 35/1, 41/1
Data dodania do bazy: 2011-02-09 20:45:00
Data ogłoszenia: 2010-06-08 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XL/513/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Nad Potokiem” obręb Ciechno, gmina Goleniów
Data dodania do bazy: 2011-03-20 19:12:00
Data ogłoszenia: 2010-06-02 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XL/514/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowo-usługowego „Nad Potokiem II” obręb Ciechno, gmina Goleniów oraz obręb nr 11, miasto Goleniów
Data dodania do bazy: 2011-05-06 23:21:00
Data ogłoszenia: 2010-02-17 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVI/470/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Tarnówko
Data dodania do bazy: 2011-04-09 00:06:00
Data ogłoszenia: 2009-12-01 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXIII/432/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 września 2009 r. w spra-wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Żółwia Błoć - rejon węzła drogowego
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:49:05
Data ogłoszenia: 2009-10-21 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujący prze-bieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52
Data ogłoszenia: 2009-10-21 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujący prze-bieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52
Data ogłoszenia: 2009-10-21 Data wydania: 2009-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujący prze-bieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52