Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Choszczno gmina Choszczno, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2015-11-13 Data wydania: 2015-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:25
Data ogłoszenia: 2014-04-25 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:25
Data ogłoszenia: 2011-04-28 Data wydania: 2011-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7
Data dodania do bazy: 2011-04-28 23:07:00
Data ogłoszenia: 2011-04-28 Data wydania: 2011-03-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131/39/2011[AB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzające nieważność § 6 uchwały Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7
Data dodania do bazy: 2011-04-28 19:12:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-02-01
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”
Data dodania do bazy: 2011-03-23 23:52:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-03-09
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131/38/2011[AB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzające nieważność § 22 pkt 1 lit. a i b, § 22 pkt 2 lit. a i b, a także trzeciej - licząc od lewej - kolumny tabeli załącznika nr 2, zawierającej wykaz uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E” uchwały Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”
Data dodania do bazy: 2011-03-23 17:03:00
Data ogłoszenia: 2009-09-14 Data wydania: 2009-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/370/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności, ul. 22 lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52
Data ogłoszenia: 2009-09-14 Data wydania: 2009-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/371/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działek nr 315/1, 315/2, 315/3, 319/3, 319/4, 319/5
Data dodania do bazy: 2011-07-15 11:08:52