Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat choszczeński, zachodniopomorskie


Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-07-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.161.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 6 uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin, w zakresie wyrazów: „na warunkach zarządcy sieci”
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:36:05
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-06-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:36:04
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-06-09
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:36:04
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-07-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.161.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 6 uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin, w zakresie wyrazów: „na warunkach zarządcy sieci”
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:36:05
Data ogłoszenia: 2011-07-22 Data wydania: 2011-07-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.161.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lipca 2011 r. stwierdzające nieważność § 8 ust. 6 uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzęcin z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębach Krzęcin, Słonice, Żeńsko i Nowy Klukom na terenie Gminy Krzęcin, w zakresie wyrazów: „na warunkach zarządcy sieci”
Data dodania do bazy: 2011-07-27 17:36:05
Data ogłoszenia: 2011-04-28 Data wydania: 2011-02-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7
Data dodania do bazy: 2011-04-28 23:07:00
Data ogłoszenia: 2011-04-28 Data wydania: 2011-03-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131/39/2011[AB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzające nieważność § 6 uchwały Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7
Data dodania do bazy: 2011-04-28 19:12:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-02-01
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”
Data dodania do bazy: 2011-03-23 23:52:00
Data ogłoszenia: 2011-03-23 Data wydania: 2011-03-09
Tytuł dokumentu: Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.4.4131/38/2011[AB] Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 marca 2011 r. stwierdzające nieważność § 22 pkt 1 lit. a i b, § 22 pkt 2 lit. a i b, a także trzeciej - licząc od lewej - kolumny tabeli załącznika nr 2, zawierającej wykaz uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E” uchwały Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”
Data dodania do bazy: 2011-03-23 17:03:00
Data ogłoszenia: 2010-08-27 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: Uchwała Nr XXXIV/217/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie Żeńsko gm. Krzęcin
Data dodania do bazy: 2011-03-12 17:43:00