Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Złotów gmina Złotów, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-05 Data wydania: 2013-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/304/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2013r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:19
Data ogłoszenia: 2014-02-05 Data wydania: 2013-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/306/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:19
Data ogłoszenia: 2013-12-19 Data wydania: 2013-12-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.491.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXX/294/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej,
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:42
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/292/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:57:30
Data ogłoszenia: 2013-09-23 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/264/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:10
Data ogłoszenia: 2013-09-17 Data wydania: 2013-07-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.381.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2013r. wskazujące naruszenia prwa w uchwale Nr XXVII/264/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między Al. Piasta a zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Polnej.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:10
Data ogłoszenia: 2013-09-17 Data wydania: 2013-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.385.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVII/268/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców ( drogą ojewódzką nr 188) i rzeką Głomia,ze względu na istotne naruszenie prawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:10
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/266/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:51
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/270/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego w Złotowie przy ul. Widokowej
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:51
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/272/13 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego między ul. Rogatki a Jeziorem Burmistrzowskim
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:51