Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Dwór gmina Złotów, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-07-16 Data wydania: 2014-07-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.273.2014.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XLV/465/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym wsi Nowy Dwór i Dzierzążenko dla instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09