Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Jastrowie, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-05-06 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.134.2016.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. orzekające nieważność § 3 ust. 1 uchwały Nr 244/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta oraz § 5 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazów : „z zastrzeżeniem przepisów § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszego planu”
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:11
Data ogłoszenia: 2016-04-04 Data wydania: 2016-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 244/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:35
Data ogłoszenia: 2015-09-03 Data wydania: 2015-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 105/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:40
Data ogłoszenia: 2015-07-17 Data wydania: 2015-07-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.253.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr 99/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej.
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:28
Data ogłoszenia: 2015-07-13 Data wydania: 2015-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 97/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejobie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:14
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 98/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul.Kolejowej i Kieniewicza
Data dodania do bazy: 2015-08-02 12:14:55
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 99/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej
Data dodania do bazy: 2015-08-02 12:14:55
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-04-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.106.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr 44/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza - z
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-04-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I - 4131.1.105.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr 43/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężne
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-03-31 Data wydania: 2015-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr 44/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:11