Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pyzdry, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 930/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:25
Data ogłoszenia: 2016-11-10 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Tarnowa
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:58
Data ogłoszenia: 2016-11-10 Data wydania: 2016-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:58
Data ogłoszenia: 2016-08-10 Data wydania: 2016-08-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/141/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2013-08-12 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 czerwca 2013r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1709, 1710, 1711 obręb Pyzdry
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:48
Data ogłoszenia: 2013-01-23 Data wydania: 2012-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/158/ 2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1001/3, 1001/4 i 1002/5 w ewidencji gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry.
Data dodania do bazy: 2013-01-23 19:26:30
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-06-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/118/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry.
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:36:04
Data ogłoszenia: 2011-09-20 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:32:00
Data ogłoszenia: 2011-04-05 Data wydania: 2011-03-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-2.4131-1-58/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry
Data dodania do bazy: 2011-04-05 23:26:00