Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Miłosław, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/53/15 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Dworcowa i Dworzec.
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:25:03
Data ogłoszenia: 2011-10-18 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoże gazu Miłosław E – Winna Góra – KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:52:13
Data ogłoszenia: 2011-09-30 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ORZECHOWIE, rejon ulic Topolowej i Miłosławskiej
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:32
Data ogłoszenia: 2009-11-04 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rejonie Stawu Pawelskiego w Miłosławiu
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:49
Data ogłoszenia: 2009-09-14 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/170/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej nr 15 w Białym Piątkowie
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:10