Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowa Wieś gmina Przemęt, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-10-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.324.2012.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2012r. orzekające nieważność, § 17 ust. 3 pkt 2 tiret 2, § 18 ust. 3 tiret 3 oraz § 19 ust. 3 tiret 4 uchwały Rady Gminy w Przemęt nr XXVIII/171/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:46
Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/171/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 20 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:47
Data ogłoszenia: 2012-11-05 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.335.2012.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 października 2012r. orzekające nieważność, § 17 ust. 3 pkt 2 tiret 2, § 18 ust. 3 tiret 3 oraz § 19 ust. 3 tiret 4 uchwały Rady Gminy w Przemęt nr XXVIII/171/12 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:46