Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec gmina Wągrowiec, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:38
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2010-04-25
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Po 985/12 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:34
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.263.2013.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. orzekające nieważność § 11 ust. 4 uchwały Nr XXV/158//2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu w zakresie wyrazów: „lub właścicieli nieruchomości, dla których wyznaczona droga lokalna zapewnia dostęp do drogi pełniącej funkcję określoną w ust. 1 pkt 1”.
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:32
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/158/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:32
Data ogłoszenia: 2012-08-07 Data wydania: 2012-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:31:08
Data ogłoszenia: 2012-03-21 Data wydania: 2012-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego
Data dodania do bazy: 2012-04-27 17:50:15
Data ogłoszenia: 2011-12-07 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Kolejowej
Data dodania do bazy: 2011-12-10 14:01:37
Data ogłoszenia: 2011-05-24 Data wydania: 2011-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Osada 4”
Data dodania do bazy: 2011-05-24 19:10:00