Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Józefina gmina Przykona, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-11-29 Data wydania: 2012-10-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0007.153.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 16 października 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla części obrębów Aleksandrów, Jakubka, Józefina
Data dodania do bazy: 2012-11-29 23:07:12
Data ogłoszenia: 2010-10-08 Data wydania: 2010-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/282/10 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża Adamów gmina Przykona
Data dodania do bazy: 2011-02-02 20:49:00