Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Marulew gmina Brudzew, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-04-11 Data wydania: 2012-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Marulew
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:08
Data ogłoszenia: 2011-01-14 Data wydania: 2010-12-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Ko – 2.0911 - 381/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr XLVII/261/2010 Rady Gminy Brudzew z dnia 29 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych gminy Brudzew oraz zmiany przebiegu dojazdowej drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Marulew
Data dodania do bazy: 2011-03-06 00:27:00