Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat turecki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/310/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Górnicze”, który po zmianie będzie nazywał się „Osiedle Górnicze – teren pomiędzy ul. Kolska Szosa i ul. 650-lecia”
Data dodania do bazy: 2014-08-04 10:02:47
Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-06-13
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.250.2014.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2014r. orzekające nieważność § 6 ust. 1 pkt 1 w zakresie wyrazów „teren ogólnodostępny” uchwały Nr XXXV/310/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Górnicze”, który po zmianie będzie nazywał się „Osiedle Górnicze – teren pomiędzy ul. Kolska Szosa i ul. 650-lecia
Data dodania do bazy: 2014-08-19 18:45:57
Data ogłoszenia: 2014-06-23 Data wydania: 2014-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/215/2014 Rada Gminy Kawęczyn z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia"
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:09
Data ogłoszenia: 2014-06-18 Data wydania: 2014-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/213/2014 Rada Gminy Kawęczyn z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn – Kawęczyn Centrum”
Data dodania do bazy: 2014-06-21 09:44:48
Data ogłoszenia: 2014-06-02 Data wydania: 2014-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/214/2014 Rada Gminy Kawęczyn z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej nr 4491P z Kowali Pańskich do Głuchowa”
Data dodania do bazy: 2014-06-06 07:06:05
Data ogłoszenia: 2014-05-05 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.203.2014.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. orzekające nieważność Uchwały Nr XXXVIII/244/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kotwasice w granicy drogi Kotwasice – Zygmuntówek
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:51
Data ogłoszenia: 2014-04-22 Data wydania: 2014-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/250/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Cisew.
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:24
Data ogłoszenia: 2014-04-22 Data wydania: 2014-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/250/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Cisew.
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:24
Data ogłoszenia: 2014-04-22 Data wydania: 2014-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/250/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Cisew.
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:24
Data ogłoszenia: 2014-04-22 Data wydania: 2014-03-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/250/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Obrzębin, Słodków Kolonia, Turkowice, Cisew.
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:24