Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ćmachowo gmina Wronki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-16 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/233/2016 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Ćmachowo – dz. nr 66/8.
Data dodania do bazy: 2016-12-19 18:00:40
Data ogłoszenia: 2014-06-11 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/359/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wronki, w rejonie wsi Głuchowo, Wierzchocin, Wróblewo, Ćmachowo
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:31
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2012-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/228/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej w Ćmachowie.
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:18:00
Data ogłoszenia: 2013-02-14 Data wydania: 2013-02-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN–I.4131.1.95.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2013r. orzekające nieważność § 9 pkt 4 uchwały Nr XXV/228/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej w Ćmachowie
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:41
Data ogłoszenia: 2012-06-25 Data wydania: 2012-06-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.169.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2012r. orzekające nieważność § 3 pkt 12 uchwały Nr XVIII/159/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki, w obrębie wsi Ćmachowo
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:23:37
Data ogłoszenia: 2012-06-25 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki, w obrębie wsi Ćmachowo - część dz. nr 348
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:23:37