Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pniewy, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-06-04 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.1.151.2012.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012r. orzeka nieważność przepisu §10 uchwały Nr XVII/130/12 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:01:48
Data ogłoszenia: 2012-04-27 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/111/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą przy  ul. Wronieckiej w Pniewach.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:44
Data ogłoszenia: 2011-11-07 Data wydania: 2011-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężną, Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewach.
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:44:58
Data ogłoszenia: 2011-07-06 Data wydania: 2011-06-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-8.4131-1-194/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2011r. orzekające nieważność uchwały Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Pniewach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Konińską, Okrężną, Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewach
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:26:00
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 125 w miejscowości Jakubowo.
Data dodania do bazy: 2011-04-27 01:33:00
Data ogłoszenia: 2011-01-14 Data wydania: 2010-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/376/2010 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy - w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach.
Data dodania do bazy: 2011-03-11 17:38:00
Data ogłoszenia: 2011-01-14 Data wydania: 2010-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LX/377/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 32/1 i 32/4 położonych w miejscowości Lubocześnica.
Data dodania do bazy: 2011-02-24 19:52:00
Data ogłoszenia: 2010-12-01 Data wydania: 2010-08-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/349/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej.
Data dodania do bazy: 2011-05-04 23:43:00
Data ogłoszenia: 2010-09-20 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/344/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 50/10, 50/11, 50/12, 51, 56/1 położonych w miejscowości Lubosina - obszar A
Data dodania do bazy: 2011-03-23 18:57:00
Data ogłoszenia: 2010-08-30 Data wydania: 2009-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/320/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego na obszarze działek nr 206/1 i 206/4 we wsi Zajaczkowo
Data dodania do bazy: 2011-04-01 00:04:00