Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Obrzycko, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-08-08 Data wydania: 2016-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.298.2016.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. orzekające nieważność § 10 pkt 5 uchwały Nr XVIII/84/2016 Rady Miasta w Obrzycku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko, w zakresie wyrazu „wyłącznie”
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:20
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/84/2016 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Obrzycko.
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:48
Data ogłoszenia: 2016-06-27 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 180/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Obrzycko
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:36
Data ogłoszenia: 2016-03-14 Data wydania: 2016-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/97/2016 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o numerze ewid. 194/2 w obrębie Dobrogostowo
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:27
Data ogłoszenia: 2015-06-11 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o numerze ewid. 186/3 w obrębie Piotrowo
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:49
Data ogłoszenia: 2015-06-11 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach ewid. 10/5 i 14 w obrębie Koźmin
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:38
Data ogłoszenia: 2014-01-23 Data wydania: 2013-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/160/2013 Rady Miasta Obrzycko z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Obrzycko.
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:54
Data ogłoszenia: 2012-11-08 Data wydania: 2012-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/86/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 10 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obrzycko dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:33:46
Data ogłoszenia: 2012-09-27 Data wydania: 2012-09-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.258.2012.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 września 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXI/72/2012 Rady Miasta Obrzycko z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obrzycko dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:31:13
Data ogłoszenia: 2012-06-26 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Gaj Mały.
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:23:37