Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zaniemyśl, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położonej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:40
Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położonej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:40
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:18
Data ogłoszenia: 2014-03-10 Data wydania: 2014-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/252/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz gruntów rolnych w Jaszkowie, gm. Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2014-04-29 08:14:56
Data ogłoszenia: 2014-03-10 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I–4131.1.104.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014r. orzekające nieważność przepisu §22 pkt 6 uchwały Nr XXXIII/252/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz gruntów rolnych w Jaszkowie, gmina Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:29
Data ogłoszenia: 2014-03-06 Data wydania: 2014-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr xxxiii/ 254 /2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Doliwcu Leśnym, obręb geodezyjny Łękno w gm. Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2014-04-02 09:32:59
Data ogłoszenia: 2014-03-06 Data wydania: 2014-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczego w Polesiu, obręb geodezyjny Łękno, gm. Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:03
Data ogłoszenia: 2014-03-06 Data wydania: 2014-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/256 /2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zwola III”
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:03
Data ogłoszenia: 2014-03-06 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I–4131.1.105.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gmina Zaniemyśl
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:03
Data ogłoszenia: 2014-03-06 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I–4131.1.106.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014r. orzekające nieważność przepisu §26 ust. 3 pkt 1 w zakresie wyrazów „4,00 m od linii rozgraniczających terenu 2ZO oraz„ a także przepisu §26 ust. 3 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/256/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zwola III”,
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:54