Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejska Górka gmina Miejska Górka, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-17 Data wydania: 2016-03-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/52/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Miejska Górka - rejon ulicy Hubala
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:39
Data ogłoszenia: 2014-02-12 Data wydania: 2014-01-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.520.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVIII/186/2013 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:12
Data ogłoszenia: 2013-12-10 Data wydania: 2013-11-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.457.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVI/179/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 października 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:49
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/132/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka, położonego w rejonie ulicy Ignacego Buszy i ulicy Marii Konopnickiej
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/131/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka (dla działek ew. nr 1804/6, 1804/5, 1804/2, 1804/4 oraz części działki ew. nr 1801 położonych w rejonie ulicy Bema).
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2012-11-13 Data wydania: 2012-11-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.-I.4131.1.360.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Miejska Górka (dla działek ew. nr 1804/6, 1804/5, 1804/2, 1804/4 oraz części działki ew. nr 1801 położonych w rejonie ulicy Bema)
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:37