Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo gmina Puszczykowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-02-08 Data wydania: 2017-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 180/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – etap B.
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:55
Data ogłoszenia: 2017-02-08 Data wydania: 2017-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 178/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, obręb Niwka, ark. 2, 3 – etap A.
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:07
Data ogłoszenia: 2015-12-07 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 80/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:31:11
Data ogłoszenia: 2015-10-20 Data wydania: 2015-10-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.345.2015.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015r. orzekające nieważność Uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 60/15/VII z dnia 15 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:53
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 61/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5 – w dwóch etapach A i B.
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:25:03
Data ogłoszenia: 2015-09-22 Data wydania: 2015-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 60/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:51
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 327/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare ark 13.
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:33
Data ogłoszenia: 2014-05-05 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.204.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. orzekające nieważność § 9 pkt 1 lit. r, § 10 pkt 1 lit. r oraz § 11 pkt 1 lit. q uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 288/14/VI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morelowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 -
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:30
Data ogłoszenia: 2013-07-04 Data wydania: 2013-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 214/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11.
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-06-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.306.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2013r. wskazujące iż uchwała Nr 208/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo ark. 5, 7, 8 - została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:12