Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dobrzyca gmina Dobrzyca, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-13 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca dla działek o nr ewid. 310, 312/4 i 313/2.
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:31
Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w zachodniej części miasta Dobrzyca.
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:24
Data ogłoszenia: 2015-11-16 Data wydania: 2015-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/86/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Dobrzyca, Fabianów, Galew, Izbiczno, Karmin, Karminiec, Koźminiec, Lutynia, Polskie Olędry, Sośnica, Strzyżew i Trzebin.
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:32
Data ogłoszenia: 2015-11-16 Data wydania: 2015-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/85/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca.
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:38
Data ogłoszenia: 2015-04-27 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca i Koźminiec.
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:21
Data ogłoszenia: 2014-12-12 Data wydania: 2014-12-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1476.2014.11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2014r. orzekajace częściową nieważność uchwały Nr XLIX/357/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca dla terenów produkcyjno – usługowych w mieście Dobrzyca.
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:39
Data ogłoszenia: 2011-09-29 Data wydania: 2011-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Dobrzyca dla działki nr 988/3.
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:32
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/271/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, w miejscowości Dobrzyca, Karminek, Koźminiec i Sośnie .
Data dodania do bazy: 2011-04-24 22:16:00
Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-02-16
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLIV/275/10 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w rejonie wsi: Dobrzyca, Galew, Izbiczno, Sośniczka, Sośnica, Strzyżew z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych .
Data dodania do bazy: 2011-05-07 22:54:00