Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mikstat gmina Mikstat, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-12-04 Data wydania: 2015-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4131.1.386.2015.4 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2015r. orzekajace nieważność Uchwały Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:37
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 1173
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20
Data ogłoszenia: 2014-01-08 Data wydania: 2014-01-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.1.2014.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 stycznia 2014r. orzekające nieważność w całości Uchwały Nr XXVIII/182/2013 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstat dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1491, 1492, 1493/2
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:40
Data ogłoszenia: 2011-12-02 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania miasta Mikstat – dla działek 2063/1, 2063/2, 2064, 2065/4, 2073, 2074, położonych w obrębie geodezyjnym Mikstat
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:09:36