Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Przygodzice, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-08-26 Data wydania: 2015-08-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice
Data dodania do bazy: 2015-09-11 15:49:55
Data ogłoszenia: 2015-08-18 Data wydania: 2015-08-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.298.2015.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:42:14
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Przygodzice.
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:41:03
Data ogłoszenia: 2014-10-30 Data wydania: 2014-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/374/2014 Rady Gminy Przygodzice z dnia 3 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dla zespołu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Przygodzice w rejonie Pardalina
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:15:40
Data ogłoszenia: 2013-07-22 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/248/2013 Rady Gminy Przygodzice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek nr ewid. 1848/3 oraz 1849, obręb Topola Wielka, gmina Przygodzice
Data dodania do bazy: 2013-09-24 22:28:56