Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cieśle gmina Rogoźno, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/313/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki o nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-11-04 Data wydania: 2009-09-22
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO nr KN.-11.0911-13/09 z dnia 22 września 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XLIII/292/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek o nr ewid. 25/18, 38 i obszarze działki nr ewid. 61/11 położonych w miejscowości Cieśle
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:49