Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Opalenica gmina Opalenica, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy zabudową ulicy Wyzwolenia, ulicą Powstańca Kozaka, ulicą Farną, ulicą 3 Maja, stawem i rowem od strony południowej wraz z obszarem po torze kolejowym od strony zachodniej w Opalenicy.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:09
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2012-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXVI/217/06 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27 lutego 2006r. obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę handlowo - usługową położony w Opalenicy pomiędzy ulicą Poznańską, ulicą Strumykową oraz ulicą Zarzecze.
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:18:00
Data ogłoszenia: 2012-05-11 Data wydania: 2012-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/129/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego północną część obszaru położonego pomiędzy zabudową ulicy Zamkowej oraz rzeką Mogilnicą w Opalenicy.
Data dodania do bazy: 2012-05-12 11:39:33
Data ogłoszenia: 2012-04-23 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony pomiędzy zabudową ulicy Parkowej, ulicą Poznańską, torem kolejowym oraz obszarem leśnym od strony północnej i obszarem leśnym od strony wschodniej w Opalenicy.
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:44
Data ogłoszenia: 2011-10-19 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony pomiędzy zabudową ulicy 3 Maja,Półwiejską,Energetyczną oraz południową granicą działki nr 1376 w Opalenicy.
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:52:13
Data ogłoszenia: 2011-06-13 Data wydania: 2011-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Opalenica.
Data dodania do bazy: 2011-06-13 21:56:19
Data ogłoszenia: 2011-01-17 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/319/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położony pomiędzy zabudową ulicy Zamkowej oraz rzeką Mogilnicą w Opalenicy.
Data dodania do bazy: 2011-05-19 19:41:00
Data ogłoszenia: 2011-01-17 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/320/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną położony pomiędzy istniejącą zabudową ulic Poznańskiej, Rynku, 26 Stycznia, Powstańca Kozaka i 5 Stycznia a torem kolejowym od strony północnej i ulicą Łąkową od strony wschodniej w Opalenicy.
Data dodania do bazy: 2011-03-05 18:56:00
Data ogłoszenia: 2010-08-06 Data wydania: 2010-06-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-4.0911-138/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIII/291/2010 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową jednorodzinną położony pomiędzy istniejącą zabudową ulic Poznańskiej, Rynku, 26 Stycznia, Powstańca Kozaka i 5 Stycznia a torem kolejowym od strony północnej i ulicą Łąkową od strony wschodniej w Opalenicy
Data dodania do bazy: 2011-06-05 00:30:00
Data ogłoszenia: 2009-09-18 Data wydania: 2009-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod rekreację położony na obrzeżach Parku Miejskiego w Opalenicy
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:47