Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Włoszakowice, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-17 Data wydania: 2016-11-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.407.2016.21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016r. orzekające nieważność uchwały Nr XX/165/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 września 2016 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej 52/2 położonej w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:46
Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice.
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:59
Data ogłoszenia: 2015-05-27 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:39
Data ogłoszenia: 2015-05-27 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny, Dłużyna.
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:39
Data ogłoszenia: 2014-01-14 Data wydania: 2014-01-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.7.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2014r. nieważność § 12 ust. 2 uchwały Nr XXX/241/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice ze względu na istotne naruszenie prawa.
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2014-01-14 Data wydania: 2013-12-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/241/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.
Data dodania do bazy: 2014-01-22 08:38:12
Data ogłoszenia: 2012-06-27 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice.
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:23:37
Data ogłoszenia: 2011-05-12 Data wydania: 2011-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.
Data dodania do bazy: 2011-05-12 22:50:00
Data ogłoszenia: 2011-05-12 Data wydania: 2011-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo- Letnisko ul. Turystyczna.
Data dodania do bazy: 2011-05-12 22:50:00
Data ogłoszenia: 2009-07-03 Data wydania: 2009-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/172/2009 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice - fragment miejscowości Krzycko Wielkie
Data dodania do bazy: 2011-09-10 11:44:53