Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łoniewo gmina Osieczna, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-02-18 Data wydania: 2014-02-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.4.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2014r. wskazujące iż uchwała Nr XXX/300/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Łoniewo i Grodzisko, Gmina Osieczna
Data dodania do bazy: 2014-05-08 07:56:56
Data ogłoszenia: 2014-02-11 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/300/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrebie miejscowości Łoniewo i Grodzisko, Gmina Osieczna.
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:12
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-10-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.415.2013.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie miejscowości Łoniewo i Grodzisko, Gmina Osieczna
Data dodania do bazy: 2013-10-22 21:56:28