Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzemieniewo gmina Krzemieniewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-03-01 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.4.2016.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016r. wskazująca że uchwała Nr XI/77/2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krzemieniewo w granicach określonych na załączniku graficznym
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:40
Data ogłoszenia: 2015-12-29 Data wydania: 2015-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI.77.2015 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krzemieniewo w granicach określonych na załączniku graficznym.
Data dodania do bazy: 2016-01-11 13:31:11
Data ogłoszenia: 2013-06-07 Data wydania: 2013-05-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII.152.2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 7 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krzemieniewo
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:12
Data ogłoszenia: 2012-11-29 Data wydania: 2012-11-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.-I.4131.1.384.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIII/117/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Krzemieniewo
Data dodania do bazy: 2012-11-29 23:07:12