Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wielichowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-01-17 Data wydania: 2011-11-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych 585, 586 i 587 położonych w m. Wielichowo-Wieś
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:14
Data ogłoszenia: 2010-07-19 Data wydania: 2010-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/234/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wielichowo -Wieś, obejmującego działkę o nr geodezyjnym: 719; oraz części działek 699 i 791 (drogi)
Data dodania do bazy: 2011-06-09 21:04:00