Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Krobia, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo i Potarzyca
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:37
Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo i Potarzyca
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:37
Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo i Potarzyca
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:37
Data ogłoszenia: 2017-05-16 Data wydania: 2017-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/273/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby ewidencyjne: Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo i Potarzyca
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:37
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/223/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o numerze ewidencyjnym 635/5 położonej w Krobi
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:11
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Ogrodowej w Krobi
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:42:11
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/221/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Krobi
Data dodania do bazy: 2016-12-28 13:54:00
Data ogłoszenia: 2013-08-28 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/286/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto VI
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2013-07-09 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2013-07-09 Data wydania: 2013-07-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-!.4131.1.340.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2013r. orzekające nieważność § 10 ust. 1 pkt 6 uchwały Rady Miejskiej w Krobi Nr XXXV/274/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krobia Miasto V
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20