Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ćwierdzin gmina Witkowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2009-09-21 Data wydania: 2009-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/215/09 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze części działek 5240/2, 5241/1, 214 oraz działek 215 i 216 przeznaczeniem pod drogę dojazdową do terenów eksploatacji kruszywa naturalnego ze złóż Ćwiercin i Ćwiercin KR, położonych w miejscowości Ćwiercin, Gm. Witkowo
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:48