Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Niechanowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-08-20 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/319/2014 Rady Gminy Niechanowo z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Kędzierzynie stanowiącego zmianę uchwały nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Niechanowo z dnia 23 czerwca 2010r.
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:30
Data ogłoszenia: 2014-04-22 Data wydania: 2014-02-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr IV SA/Po 1149/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów użytków rolnych, terenów osadniczych, terenów tutrystycznych, terenów lasów, zalesień i korytarzy ekologicznych oraz teren dróg we Wsi Żelazkowo działka nr ewid. 1,2,3
Data dodania do bazy: 2014-04-23 11:41:24
Data ogłoszenia: 2013-01-18 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/141/2012 Rady Gminy Niechanowo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Cielimowo
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2012-12-07 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/159/2012 Rady Gminy Niechanowo z dnia 7 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej dla obszaru działek nr ewid. 59/4 i 59/9, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Cielimowie
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:18:34
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/142/2012 Rady Gminy Niechanowo z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gurówkoz
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:22:37
Data ogłoszenia: 2012-10-17 Data wydania: 2012-10-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.45.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012r. wskazujące iż uchwała Nr XIV/141/12 Rady Gminy Niechanowo z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Cielimowo
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:26:18
Data ogłoszenia: 2011-12-02 Data wydania: 2011-09-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/83/2011 Rady Gminy Niechanowo z dnia 15 września 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Gurówko – część działki nr ewidencyjny 35/7.
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:09:36
Data ogłoszenia: 2011-05-18 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Niechanowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Trzuskołoń – działka nr ewidencyjny 81
Data dodania do bazy: 2011-05-18 19:08:00
Data ogłoszenia: 2011-05-11 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Niechanowo z dnia 29 grudnia 2010r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Gurówko – działka nr ewidencyjny 39/6
Data dodania do bazy: 2011-05-11 20:06:00
Data ogłoszenia: 2011-05-11 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Niechanowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Niechanowo – część działki nr ewidencyjny 13/1
Data dodania do bazy: 2011-05-11 18:15:00