Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Mieleszyn, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-06-15 Data wydania: 2015-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Popowo Tomkowe w obrębie działki nr geod. 190
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:51
Data ogłoszenia: 2014-12-15 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/177/2014 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Popowo Tomkowe w obrębie działki nr geod. 195/21
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:39
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-11-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/137/2013 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Kowalewo, gmina Mieleszyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę letniskową oraz usługi turystyczne.
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:57:30
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-07-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.361.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2013r. orzekające nieważność Uchwały Nr XVIII/130/2013 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Kowalewo, gmina Mieleszyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę letniskową oraz usługi turystyczne
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:34
Data ogłoszenia: 2012-09-03 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadkówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:33:26
Data ogłoszenia: 2012-07-11 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przysieka części dz. nr 32/2 gm. Mieleszyn
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:36:00
Data ogłoszenia: 2012-07-09 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.197.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2012r. orzekająca nieważność Uchwały Nr X/79/12 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia korekty oczywistej pomyłki w Uchwale Nr IX/63/2012 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dziadówko dz. nr 28 gm. Mieleszyn
Data dodania do bazy: 2012-07-13 18:36:00
Data ogłoszenia: 2010-03-22 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/133/09 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dziadkówko w obrębie działki nr geod. 29
Data dodania do bazy: 2011-04-22 20:16:00