Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Czerniejewo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/152/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie, stanowiącego działki ewidencyjne nr 321, 334, 335, 336 i 345/1 oraz część działek ewidencyjnych nr 379 i 537
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2015-06-05 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/58/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo, stanowiącego działki ewidencyjne nr 46/27, 46/29, 46/30 i 46/31 oraz części działek ewidencyjnych nr 46/24 i 46/28
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:18
Data ogłoszenia: 2014-06-17 Data wydania: 2014-05-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/282/14 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 7 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo - działki o numerach ewidencyjnych 96/29, 96/30, 96/31, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 96/37 i 96/38
Data dodania do bazy: 2014-06-17 20:55:17
Data ogłoszenia: 2013-09-27 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie - działka ewidencyjna nr 686, gmina Czerniejewo
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:52
Data ogłoszenia: 2013-09-23 Data wydania: 2013-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/218/13 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żydowo
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:52
Data ogłoszenia: 2010-01-19 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXXVIII/210/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Pawłowie, dla obszaru części działki nr ewid. 53
Data dodania do bazy: 2011-02-18 19:28:00
Data ogłoszenia: 2010-01-19 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXXVIII/214/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowie w gminie Czerniejewo obejmującego działkę nr ewidencyjny 22/3
Data dodania do bazy: 2011-02-18 23:03:00
Data ogłoszenia: 2010-01-19 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/212/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rakowie dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13
Data dodania do bazy: 2011-03-03 21:27:00
Data ogłoszenia: 2010-01-15 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/211/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Pawłowie, działka nr ewid. 68/1
Data dodania do bazy: 2011-04-05 21:45:00
Data ogłoszenia: 2010-01-15 Data wydania: 2009-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/213/09 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Żydowie dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 495 i 496
Data dodania do bazy: 2011-04-17 21:16:00