Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łokacz Wielki gmina Krzyż Wielkopolski, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-09 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/251/2017 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łokacz Wielki
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:28
Data ogłoszenia: 2016-09-30 Data wydania: 2016-09-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.343.2016.22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016r. orzekające nieważność przepisów: § 2 pkt 4, § 3 ust. 1 pkt 3, § 7 ust. 1 pkt 1, § 10 pkt 6 w zakresie zwrotu: „na wysokości maks. 0,9 m” oraz § 11 pkt 6 w zakresie zwrotu: „na wysokości maks. 0,9 m” uchwały nr XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łokacz Wielki
Data dodania do bazy: 2016-10-01 09:51:56
Data ogłoszenia: 2016-08-31 Data wydania: 2016-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łokacz Wielki
Data dodania do bazy: 2016-09-01 12:52:34
Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyż Wlkp. w obrębach Lubcz Wielki, Łokacz Wielki i Stefanowo dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:25
Data ogłoszenia: 2013-05-02 Data wydania: 2013-03-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/226/2013 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. na obszarze wsi Łokacz Wielki
Data dodania do bazy: 2013-09-25 22:15:41
Data ogłoszenia: 2012-08-13 Data wydania: 2012-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/154/2012 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łokacz Wielki dla działek nr 44/1, 44/3, części działki 44/4 i części działki 44/2
Data dodania do bazy: 2012-08-14 17:57:43
Data ogłoszenia: 2010-11-25 Data wydania: 2010-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/373/2010 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łokacz Wielki dla działki nr 81/2
Data dodania do bazy: 2011-03-09 18:19:00