Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Drawsko, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/102/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2015-04-07 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko – dla wsi Kwiejce Nowe
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-07 Data wydania: 2015-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-12-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.480.2014.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr LV/329/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko- dla wsi Pęckowo
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:16
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-11-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/328/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko – dla wsi Chełst
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:39
Data ogłoszenia: 2014-09-04 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/304/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawsko
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:37
Data ogłoszenia: 2014-09-04 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/305/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko - dla wsi Drawski Młyn
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:37
Data ogłoszenia: 2012-10-12 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drawsko na obszarze działek o numerach geodezyjnych 266, 267 i 268.
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:26:18
Data ogłoszenia: 2012-09-13 Data wydania: 2012-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drawsko na obszarze działki o numerze geodezyjnym 461.
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:39:56
Data ogłoszenia: 2010-09-15 Data wydania: 2010-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/279/2010 Rady Gminy Drawsko z dnia 20 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko - wieś Chełst
Data dodania do bazy: 2011-02-16 00:50:00