Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Margonin gmina Margonin, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-05-26 Data wydania: 2017-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/391/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie: Ośrodka Wypoczynkowego – Hotel w Margoninie i ul. Polnej – teren zabudowy wielorodzinnej
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:08
Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/277/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Cmentarnej, Strzeleckiej i Zielonej – etap I
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:29
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2015-10-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie położonym pomiędzy ul. Sosnową a Rzeką Margoninką
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:53
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2015-07-17
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.283.2015.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2015r. orzekające nieważność § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a uchwały Nr IX/108/2015 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin – działka nr 715/1, 715/2, 715/3 obręb Miasto Margonin,
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:40
Data ogłoszenia: 2015-07-13 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/108/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin – działka nr 715/1, 715/2, 715/3 obręb miasto Margonin
Data dodania do bazy: 2015-07-30 20:17:03
Data ogłoszenia: 2013-12-12 Data wydania: 2013-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/349/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp. (obszar Ośrodka Wypoczynkowego oraz teren przy zbiorniku wodnym)
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:19:00
Data ogłoszenia: 2013-11-14 Data wydania: 2013-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego
Data dodania do bazy: 2013-11-27 07:16:51
Data ogłoszenia: 2013-09-17 Data wydania: 2013-08-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.393.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXX/325/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego, ze względu na istotne naruszenie prawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:10
Data ogłoszenia: 2013-06-17 Data wydania: 2013-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.317.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVIII/288/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin oraz wsi Klotyldzin, w rejonie stadionu sportowego,
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36
Data ogłoszenia: 2013-06-17 Data wydania: 2013-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.318.2013.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2013r. orzekające nieważność uchwały Nr XXVIII/289/2013 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Margonin, w rejonie ul. Powstańców Wlkp.( obszar Ośrodka Wypoczynkowego oraz teren przy zbiorniku wodnym),
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36