Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miłomłyn gmina Miłomłyn, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-11-29 Data wydania: 2016-09-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Ol 698/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016 r., Nr XXI/117/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Miłomłyn oraz dla fragmentu obrębu Tarda w Gminie Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:11
Data ogłoszenia: 2016-04-18 Data wydania: 2016-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/117/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Miłomłyn oraz dla fragmentu obrębu Tarda w Gminie Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:28
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/309/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:06
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-07-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.146.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 lipca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LIV/309/14 z dnia 28 maja 2014 r. Rady Miejskiej w Miłomłynie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2014-07-29 11:53:06
Data ogłoszenia: 2011-08-09 Data wydania: 2011-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Bynowo i Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:19:54
Data ogłoszenia: 2011-07-15 Data wydania: 2011-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Bynowo i Miłomłyn
Data dodania do bazy: 2011-07-14 17:29:27
Data ogłoszenia: 2010-06-29 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn.
Data dodania do bazy: 2011-04-29 01:06:00
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn.
Data dodania do bazy: 2011-06-01 01:06:00
Data ogłoszenia: 2009-04-01 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/210/2009 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miłomłyn dla działek nr 541, 536/1, 536/2, 535, 534/1, 527/1
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:29