Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kolno, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2011-11-04 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy Kolno z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wągsty, obręb Wągsty, gmina Kolno
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2010-10-07 Data wydania: 2010-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/213/2010 Rady Gminy Kolno z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowosci Tejstymy, obręb Górkowo, gmina Kolno, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, rekreacyjną i usługową
Data dodania do bazy: 2011-06-06 01:24:00