Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biskupiec gmina Biskupiec, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/159/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Biskupiec, gmina Biskupiec
Data dodania do bazy: 2016-02-05 08:42:05
Data ogłoszenia: 2013-11-04 Data wydania: 2013-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Kilińskiego.
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:07
Data ogłoszenia: 2013-11-04 Data wydania: 2013-10-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.466.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Kilińskiego.”
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:05:07
Data ogłoszenia: 2013-11-04 Data wydania: 2013-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Ostre Koło, ul. Przemysłowej i ul. Aleja Broni oraz w obrębie Biskupiec Kolonia w rejonie dróg krajowych nr 16 i nr 57.
Data dodania do bazy: 2013-12-02 06:48:15
Data ogłoszenia: 2013-11-04 Data wydania: 2013-10-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.467.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 17 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Ostre Koło, ul. Przemysłowej i ul. Aleja Broni oraz obrębie Biskupiec Kolonia w rejonie dróg krajowych nr 16 i nr 57.
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:47
Data ogłoszenia: 2011-11-30 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec w rejonie ul. Kościuszki, Kilińskiego i Lipowej oraz w rejonie ul. Aleja Broni i Ludowej
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:09:24
Data ogłoszenia: 2010-10-27 Data wydania: 2010-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/340/10 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec dla terenów położonych w Biskupcu przy ul. 1-go Maja
Data dodania do bazy: 2011-02-02 21:42:00
Data ogłoszenia: 2009-03-16 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVII/230/09 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec
Data dodania do bazy: 2011-07-26 09:40:00