Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kurzętnik, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.23.2017 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXII/206/16 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej w m. Kurzętnik, gm. Kurzętnik
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-07-18 Data wydania: 2016-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/191/2016 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik nr XIII/1/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:32:20
Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2015-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/131/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w miejscowości Tomaszewo
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:47
Data ogłoszenia: 2016-01-22 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/127/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacji nad zatoką jeziora Partęczyny w obrębie Tereszewo, gmina Kurzętnik
Data dodania do bazy: 2016-01-26 08:05:18
Data ogłoszenia: 2015-11-13 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131-308.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 listopada 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XII/100/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług sportowych w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:42
Data ogłoszenia: 2015-11-13 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/100/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren usług sportowych w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik
Data dodania do bazy: 2015-11-13 20:01:42
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/121/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalne w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:57:44
Data ogłoszenia: 2015-06-30 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/56/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w miejscowości Lipowiec
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:16
Data ogłoszenia: 2015-06-26 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/55/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalno-usługowego w miejscowości Marzęcice, gmina Kurzętnik
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:40
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131-135.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr IV/23/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 1504/4 w Kurzętniku pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:17