Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zalewo gmina Zalewo, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/34/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu położone w obrębie geodezyjnym Zalewo
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2015-04-21 Data wydania: 2015-04-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.79.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla fragmentu miasta Zalewo obejmującego działki gruntu połozone w obrębie geodezyjnym Zalewo
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/416/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 118/18 w miejscowości Zalewo przy ul. Akacjowej
Data dodania do bazy: 2011-04-18 18:03:00
Data ogłoszenia: 2010-05-26 Data wydania: 2010-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr Nr LII/398/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. 1-go Maja a ul. Polną i ul. Działkową, a także terenu przyległego do ul. Polnej jako działka Nr 30/5.
Data dodania do bazy: 2011-02-14 23:55:00