Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Staświny gmina Miłki, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2013-11-19 Data wydania: 2013-10-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.462.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 października 2013r. stwierdzajace nieważność w całości uchwały Nr XXXV/169/13 Rady Gminy Miłki z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/66 i 2/67 w miejscowości Ruda obręb geodezyjny Staświny.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:31:05
Data ogłoszenia: 2012-01-17 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/46/2011 Rady Gminy Miłki z dnia 28 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Staświny
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:13