Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Włoszczowa, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2015-07-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.33.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:38
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2015-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/62/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 148/5, obręb Czarnca, gmina Włoszczowa
Data dodania do bazy: 2015-07-28 15:39:13
Data ogłoszenia: 2011-07-25 Data wydania: 2011-06-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/62/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Żelisławice I” na obszarze gminy Włoszczowa
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:04:47
Data ogłoszenia: 2010-04-20 Data wydania: 2010-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/317/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II” na obszarze miasta Włoszczowy
Data dodania do bazy: 2011-04-23 20:26:00