Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Budy gmina Bogoria, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2012-08-21 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP II uchwalonego uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007roku
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:54:52
Data ogłoszenia: 2012-08-21 Data wydania: 2012-08-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.49.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria – etap II
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:54:52