Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Ostrowiec Świętokrzyski:
Ostrowiec Świętokrzyski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ostrowiec Świętokrzyski gmina Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/43/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:21
Data ogłoszenia: 2016-10-24 Data wydania: 2016-09-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:46:17
Data ogłoszenia: 2016-10-24 Data wydania: 2016-10-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.21.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVI/86/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016r. w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:46:17
Data ogłoszenia: 2016-07-26 Data wydania: 2016-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:56
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-10-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIII/143/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra.
Data dodania do bazy: 2014-12-10 16:13:09
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/84/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:35
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/85/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:35
Data ogłoszenia: 2013-06-20 Data wydania: 2013-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/48/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:19
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.
Data dodania do bazy: 2013-07-15 13:33:38
Data ogłoszenia: 2013-05-09 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG-III.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność Części uchwały Nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:34