Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Opatów, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2018-03-13 Data wydania: 2018-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/331/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wymysłów”, gmina Opatów
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:11
Data ogłoszenia: 2017-03-07 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-11-04 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca załącznik Nr 1D do uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:46:17
Data ogłoszenia: 2016-09-02 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr SPN.III.4130.13.2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27.07.2016r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:53
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:37
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-03-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IN-III.4130.12.2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-13 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:30
Data ogłoszenia: 2012-12-13 Data wydania: 2012-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/209/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.
Data dodania do bazy: 2012-12-13 23:03:39
Data ogłoszenia: 2012-05-31 Data wydania: 2012-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.4130.30.2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2012r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatóww rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego
Data dodania do bazy: 2012-06-04 12:00:12