Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Modliszewice gmina Końskie, świętokrzyskie


Data ogłoszenia: 2010-07-28 Data wydania: 2010-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IG.III.7041/2-72/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 czerwca 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LV/415/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice.
Data dodania do bazy: 2011-02-08 00:16:00