Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Wodzisław Śląski:
Wodzisław Śląski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wodzisław Śląski gmina Wodzisław Śląski, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-01-26 Data wydania: 2017-01-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.9.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:02:44
Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.53.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:10
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/183/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:55
Data ogłoszenia: 2014-09-05 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/449/2014 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:30
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-08-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.33.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XLVIII/442/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2014-08-14 08:34:52
Data ogłoszenia: 2014-07-14 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/442/2014 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2014-07-17 12:24:51
Data ogłoszenia: 2011-10-21 Data wydania: 2011-04-04
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na Uchwałę Nr XLIII/431/10 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 25 lutego 2010 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:52
Data ogłoszenia: 2011-04-29 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta
Data dodania do bazy: 2011-04-29 20:01:00
Data ogłoszenia: 2010-06-02 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/436/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta
Data dodania do bazy: 2011-05-11 21:36:00